Site Başlığı
Büyük Başlık
DÜNYA VE AHİRETTE MUTLU OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA
Bu bir paragraf. Metin eklemek veya düzenlemek için tıklayın. Çok kolay.
Allah’ım! işimin koruyucusu  dinim ile beni ıslah eyle. Geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle. Ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı ıslah eyle. Hayatı benim için bütün hayırları artırmaya vesîle eyle. Ölümü de bütün şerlerden korunarak rahata ermeye vesîle eyle.Allah'ım, işitmem ve görmem ile beni faydalandır. Onları bana varis kıl. Bana zulmedene karşı yardım eyle. Ondaki intikamımı bana göster.Allah’ım Sen’den îmanda sıhhat, güzel ahlâkta îman, arkadından kurtuluş gelen muvaffakiyet, katından rahmet, âfiyet, mağfiret ve rızâ istiyorum.Allah'ın kerîm olan rızası ile, Allah’ın, muttakî olsun, fâcir olsun hiç birinin ondan daha güzeline söyleyemeyeceği mükemmel kelimeleri ile, semadan inen, semaya yükselen şerlerden, yeryüzünde yarattığı şerden, yeryüzünden çıkan şerden, gece ve gündüzün fitnesinden, hayır getiren şeyler hâriç gece ve gündüz gelen musibetlerden San’a sığınırım ey Rahman!
Bu Metni Düzenlemek çok kolay ,
metni düzenlemek için tıklayınız
Büyük Başlık

Ne Niyetle Okunursa Kabul Olur Sübhanallahi Velhamdülillahi Ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekberu Vallahu Ekber

Bu bir paragraf. Metin eklemek veya düzenlemek için tıklayın. Çok kolay.
Kardeşlerim, âlemlerin Rabb’i olan Allah’ın seni anmasını ve senden bahsetmesini ister misin!? Mü’min olan insanın kalbini heyecana getiren bir arzudur bu. İşte bu büyük mertebe ve yüce şeref senin Allah Teâlâ’yı zikretmene, O’na itaat etmene ve O’nun murakabesi altında yaşadığını hissetmene bağlıdır. Zikir hâlinde bulunmanın fazileti hususunda, Allah Teâlâ’nın kulunu anması kâfi değil midir? Bir kul için,Allahın kendisini anmasından daha büyük bir şeref ve yücelik var mıdır? Nitekim Rabbimiz Celle Celâluhû şöyle buyurmaktadır: “Öyle ise Beni anın ki Ben de sizi anayım. Ve Bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara: 152) Siz sevgili takipçilerimiz için bu güzel zikirleri derleyip sunuyoruz. Rabbim Dualrımızı zikirlrimizi,niyetlerimizi kabul etsin Dertlerimize sıkıntılarımıza derman olsun inşallah. Bu tesbihat hakkında kitaplar dolusu bilgi yazılsa yine de eksik kalır. Şükrü zikri tevhidi ve ismi azamları içerisinde barındıran muhteşem bir tesbihattır. Bu tesbihatı günlük en azından 100 defa okumak çok faziletlidir. Dualardan önce veya sonra okunması duaların tesirini artırır. Eğer tevekkül ve teslimiyet ile inanarak herhangi bir niyet ile okunsa niyet hasıl olur (biiznillah.) Duaların kalıpları gönül kalıbına uyar ve gönül lisanı ile dua edilir ise bu duaların faydasını görmemek "İMKANSIZDIR". Sübhanallahi Velhamdülillahi Ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm Bu tesbihi bin defa okunursa ALLAHU TEALA ona beş haslet ihsan eyler ; 1. ALLAH (c.c) onu çok zikreden zümre arasına yazar. 2. Gece ve gündüzde kesndisini zikredenlerin en faziletlisi eyler. 3. Bu tesbihler, onun için Cennette dikili ağaçlar olur. 4. Bu tesbihler , o kimsenin günahlarını döker.Tıpkı bir ağacın kuru yapraklarını döktüğü gibi. 5. ALLAHU TEALA onu gözetir.ALLAHU TEALA bir kimseyi gözetirse ona azab etmez.
GİDENİ GERİ GETİRME   ( 90 GÜN )
EVLİLİK                        ( 75 GÜN )
KENDİNE AŞIK ETİRME  ( 61 GÜN )
ŞANS KISMET AÇMA    ( 47 GÜN )

NOT : HİÇ BİRŞEYİN GARANTİSİ YOKTUR.GARANTİ VERENLER DÜRÜST DEĞİLDİR İNANMAYINIZ.AYRILMA İŞLEMİ YAPMIYORUM LÜTFEN RAHATSIZ ETMEYİN...


 
+90 531 322 68 94
İSTANBUL BAKIRKÖY
Bu websitesi Site Kur ile oluşturulmuştur.